Har du husket å søke 68°Nord-bidraget?

Vi vet at frivillige lag og organisasjoner gjør en viktig jobb for å skape levende lokalsamfunn, trivsel og bolyst i vår region. Dette er en jobb vi som lokalbank ønsker å delta i! 

Søk 68°Nord-bidraget her!

Vær oppmerksom på svindelforsøk!

Kontakt oss

Kontakt oss her, eller finn en rådgiver ved ditt kontor: