Hvordan tar man seg av finansielle forhold ved dødsfall i familien?

Å miste et nært familiemedlem er en av de vanskeligste opplevelsene mange av oss vil møte på i livene våre. I tillegg til den følelsesmessige påkjenningen, vil det også oppstå en rekke praktiske spørsmål som må håndteres, blant annet de økonomiske. Som lokal bank forstår vi betydningen av støtte i slike situasjoner, og behovet for veiledning for å håndtere den avdødes økonomiske forpliktelser.

Hvordan kan banken hjelpe til i tider med tap av et familiemedlem?

Når en kunde av banken går bort, står pårørende ofte overfor den utfordrende oppgaven med å håndtere den etterlatte sine økonomiske forpliktelser og ressurser. I slike tilfeller spiller vi i banken en viktig rolle i prosessen ved å tilby nødvendig informasjon om avdødes kontoer, økonomiske avtaler og forpliktelser.

Det er naturlig at etterlatte tar kontakt med banken for å få tak i nødvendig informasjon. Her vil banken også kunne informere om pårørendes rettigheter og de nødvendige dokumentene som kreves. Du kan lese mer om dødsbo her.

Trinnene vi tar for å håndtere den økonomiske situasjonen til den avdøde

Banken vil sperre alle kontoer og slette bankkort når vi får informasjon om en kundes død, mens slik som avtalegiroer og faste overføringer vil bli stoppet. Dette er et av de første og mest nødvendige stegene vi foretar oss for å sikre en ordnet håndtering av den avdødes midler.

Videre ber vi pårørende kontakte leverandører av varer og tjenester for å stoppe løpende abonnementer og betalinger som ligger inne på den avdødes navn. Når en skifteattest er mottatt fra tingretten vil arvingene kunne få detaljert informasjon om den avdødes økonomiske avtaler, samt tilgang til kontoer for å se transaksjoner fra inntil tre måneder før dødsdatoen og frem til kontoene er avsluttet.

Spesifikke rettigheter og krav for pårørende

Selv om kontoene til den avdøde umiddelbart blir sperret, vil utgifter som er direkte knyttet til begravelse eller minnesamvær kunne dekkes fra disse kontoene.

Pårørende kan velge en representant som står ansvarlig for å håndtere dødsboets økonomi. Dette gjøres gjennom en spesifikk fullmakt tilgjengelig på domstol.no. Når denne fullmakten er innlevert til oss i banken, får fullmaktsinnehaveren tillatelse til å betale regninger fra dødsboets kontoer - under den forutsetning at de følger gjeldende lover og regler.

Personvernet er viktig uansett!

Sparebank 68° Nord tar alltid personvern på alvor, også etter en kundes død. Kun dokumenterte arvinger har rett til innsyn i avdødes transaksjoner, og da begrenset til de siste tre månedene før dødsdato og inntil kontoene avsluttes. På denne måten sikrer vi at den avdødes personlige økonomiske informasjon behandles med høyeste grad av respekt og integritet.

Hvordan man kan lette byrden ved å forberede seg

Mange vil før eller siden oppleve at ens partner/ektefelle går bort. I slike tilfeller er det viktig å ha egne kontoer, hvor minst én av dem kan disponeres med kort. Dette vil gjøre at gjenlevende part har midler disponibelt inntil dødsboet er skiftet eller overtatt i uskifte. Husk også å sørge for at lønn/pensjon går inn på den respektive mottakers egen konto.

Hvis det er mulig, så snakk sammen om økonomien i forkant av dødsfallet, og hvor eventuell viktig informasjon blir lagret skriftlig. Undersøk om det er skrevet testament og hvor dette eventuelt er oppbevart/lagret. Hvis det er tegnet forsikringer hvor noen er begunstiget ved dødsfall, sjekk at det er «riktig» person som er begunstiget. Ikke så rent sjelden har man gått ut av et forhold for mange år siden, og glemt at man i sin tid begunstiget sin daværende partner.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss i banken dersom du har ytterligere spørsmål, eller ønsker å prate med noen om tematikken.
Vi står klare til å hjelpe deg eller dere.

Les mer om dødsbo på vår hjemmeside her

Her finner du informasjon om samboerkontrakt, fremtidsfullmakt og testamente