Få innsikt i renteøkninger fra banksjefen og våre eksperter

Norges Bank besluttet under møtet 16. august 2023 å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4 prosent. Dette betyr at bankene, kundene og bransjen påvirkes nok en gang av renteøkning.

Nok en økning av styringsrenten

- Styringsrenten er den renten bankene kan få på sine innskudd i Norges Bank. Denne er sterkt medvirkende til hvilke renter det blir i markedene mellom bankene, og derfor for hvor høye utlånsrentene til kundene er, forklarer Ragnar Torvik, makroøkonom i LOKALBANK.