Kundevalg til Generalforsamlingen!

Valgdag vil være medio februar måned 2023.

Generalforsamlingen er bankens høyeste organ, og som kunde kan du påvirke hvem som skal være medlemmer.

Det skal avholdes kundevalg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i banken. 

 

Forslag til kandidater:

Som kunde har du mulighet å foreslå kandidater som valgkomiteen kan vurdere før de gir sin innstilling.

Det skal velges:

  • 2 medlemmer for 4 år
  • 1 varamedlem for 4 år

Medlemmer på valg:

  • Helge Sommerseth (ofoten-regionen)
  • Eystein Markusson (ofoten-regionen)

Varamedlem på valg:

  • Kathrine H. Pettersen (harstad/vesterålen-regionen)

 

Hvem kan velges?

Bankens myndige innskudds- og utlånskunder kan velges som medlem eller varamedlem til bankens generalforsamling som representant for kundene. Enhver som kan velges er pliktig til å motta valg som medlem eller varamedlem med mindre de har tjenestegjort som medlem av generalforsamlingen ller styret i banken i minst en valgperiode.

 

Frist for å levere forslag til kandidater er utgangen av 12. januar 2023 kl. 14:00.
Forslag sendes til bs@68nord.no

Kontakt oss

Kontakt oss her, eller finn en rådgiver ved ditt kontor: