Sparebankstiftelsene bytter navn og styrer samarbeidet

I 2019 fusjonerte Harstad Sparebank og Lofoten Sparebank, og i 2020 ble Ofoten Sparebank med under det nye navnet på Sparebank 68° Nord.  Nå følger sparebankstiftelsene også på med navnebytte, og på nyåret skal de ansette en felles daglig leder.

Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank og Sparebankstiftelsen Ofoten Sparebank skifter navn.

De nye navnene vil være:

  • Sparrebankstiftelsen 68° Nord Harstad
  • Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten

Hvorfor navnebytte?

Stiftelsene er de desidert største eierne av egenkapitalbevis i Sparebank 68° Nord, noe som forplikter med tanke på å utøve godt eierskap. Dagens navn har skapt litt forvirring, ettersom de har bankenes tidligere navn. De nye navnene vil være med på å profilere banken de er medeiere i på en bedre måte. Tore Karlsen, konstituert administrerende banksjef, er svært fornøyd med at et navnebytte endelig har kommet på plass:

  • Vi samarbeider tett med stiftelsene og har sammen kommet fram til navnebyttet som signaliserer en tilknytning det lokalområdet hvor overskuddet fra egenkapitalbevisene skal komme tilgode, sier Tore Karlsen.

    Det er ikke utenkelig at i framtiden vil stiftelsene kunne slås sammen, men tiden er ikke inne for dette nå. Hensikten er at verdier som er opparbeidet av innbyggere og næringsliv i området skal komme nettopp disse lokalsamfunnene til gode.

    Selv om vi opprettholder selvstendige stiftelser vil fortsette å samarbeide tett, både innad i stiftelsene og med banken, om større prosjekter som omfatter hele området dekket av Sparebank 68° Nord, forsikrer Steinar Sørensen, styreleder i Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten.

 

Ansetter felles daglig leder

Stiftelsene ønsker å gå fra å være mottaker av søkere til å også aktivt initiere allmennyttige tiltak som styrker lokalsamfunnene. For å få til dette styrker de samarbeidet ved å ansette en felles daglig leder.

  • På nyåret vil vi utlyse stillingen som daglig leder for Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad og Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten. Når denne er på plass får vi kapasitet til å sette i gang prosjekter sammen med banken og bli enda mer synlig i lokalsamfunnet, forteller Stein Nilsen, styreleder Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad.

Selv om navnet er endret finner du stiftelsene på samme sted som før, både på Facebook og nett og kan søke om midler fra gavefondet. Gavene er øremerket frivillige organisasjoner og allmennyttige prosjekter som bidrar til vekst, positivitet og mer verdi lokalt på den 68. breddegrad.

 

Ta kontakt for mer informasjon:

Steinar Sørensen - styreleder i Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten
Mob: 913 73 982

Stein Nilsen – styreleder Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad
Mob: 902 05 150


Kontakt oss

Kontakt oss her, eller finn en rådgiver ved ditt kontor: