Kunder blir oppringt og får melding fra svindlere.

Ikke la deg lure!

Får du telefon og kanskje bekreftelse på SMS om at det er fra Sparebank 68° Nord eller kanskje fra Politiet? 

Du skal aldri gi fra deg sensitiv informasjon (f.eks. fødselsnummer, BankID-passord, koder, kortnummer eller PIN-kode) på e-post, selv om du mottar e-post som ber deg om å gjøre dette. 

Vi i banken ber aldri om denne type informasjon i e-post eller på nettet. Vi ringer heller aldri kunder for å få denne type informasjon. 

Politiet ringer heller ikke bankkunder for å få informasjon om passord, koder eller PIN-Kode.

Ta kontakt med banken om du er usikker!