Bruk sommermånedene til å effektivisere og optimalisere bedriften!

Mange bedrifter opplever at sommermånedene er rolige, noe som ofte kan resultere i lavere intern produktivitet samt færre oppgaver som haster å få unnagjort. Imidlertid, kan dette da være en ypperlig tid til å fokusere på effektivisering og optimalisering av ulike rutiner og systemer innad i organisasjonen.

Her er noen tips til hvordan din bedrift kan bruke sommeren til å styrke det organisatoriske grunnlaget - og dermed stille sterkere når de hektiske dagene inntreffer til høsten igjen.

Er du ikke bedriftskunde hos oss?

Bli vår bedriftskunde

Evalueringer, justeringer og planlegging fremover

Vårt første tips er å bruke sommeren til å evaluere bedriftens resultater fra første halvår, og videre legge strategier - eller gjøre justeringer i allerede satte strategier - for resten av året. Det er da viktig å definere klare målsettinger og utarbeide konkrete planer for hvordan disse målene skal nås. En slik grundig evaluering gir innsikt i hva som har fungert godt, og hvilke områder som trenger forbedring i tiden framover. 

Opplæring og kompetanseheving blant de ansatte

Sommeren er en perfekt tid til å tilby de ansatte kurser eller videreutdanning. Med færre daglige oppgaver kan man fokusere på å utvikle nye ferdigheter og kompetanser som kan styrke bedriftens tjenester videre. Kompetanseheving blant ansatte viser i mange tilfeller å også bidra til økt motivasjon og bedre ytelser på arbeidsplassen. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Forbedring og effektivisering av interne prosesser

Kartlegg ineffektive og “tunggrodde” interne prosesser, og legg en plan for hvordan disse kan forbedres. Gå gjennom ulike arbeidsområder blant avdelingene, og vurder hvilke områder som kan effektiviseres eller forbedres. Et smart tiltak kan for eksempel være å implementere nye digitale verktøy eller se på metoder som kan øke produktiviteten - slik som automatisering av rutineoppgaver eller oppdatering av diverse programvarer.

Har ikke din bedrift direkte bankintegrasjon? Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Les om Direkte bankintegrasjon

Oppdater dokumentasjon og viktige dokumenter

Sørg for at alle prosedyrer, manualer og annen viktig dokumentasjon er oppdatert etter dags dato og ulike krav. Dette kan inkludere alt fra HR-manualer til tekniske spesifikasjoner. Oppdatert dokumentasjon sikrer at alle ansatte har tilgang til korrekt informasjon og at de følger riktige interne og eksterne prosedyrer. 

Smart vedlikehold og oppgraderinger

Sommeren er også en ideell tid til å utføre nødvendig vedlikehold av interne utstyr og ulike infrastruktur som blir brukt. Blant annet kan det være en ypperlig tid for teknologiske oppgraderinger som viser seg å være vanskelige å implementere i travle perioder. Undersøk da om alt utstyr fungerer optimalt og om IT-systemene er oppdaterte.

Artikkelen fortsetter under bildet


Legg opp til kreativ tenkning og innovasjon

Oppmuntre dine ansatte til å delta i kreative prosesser og innovasjon i bedriften. En idé er å arrangere workshops eller brainstorming-økter hvor medarbeiderne kan komme opp med nye ideer og løsninger til ulike problemstillinger. Dette kan resultere i utvikling av nye produkter, forbedring av eksisterende tjenester eller at dere oppdager nye markedsmuligheter for bedriften.

Forbedring av kundeforhold

Bruk tid på å forbedre forholdet til bedriftens eksisterende kunder og/eller samarbeidspartnere. Send ut mails med spesifikke spørsmål for å få konkrete tilbakemeldinger, eller inviter til møter for å diskutere hvordan dere kan forbedre tjenestene deres - og følgelig samarbeidet. God kundeservice og engasjement kan føre til økt kundelojalitet og bedre omdømme til bedriften i framtiden.

Intern kommunikasjon og optimalisert samarbeid

Bruk tid på å forbedre den interne kommunikasjonen i bedriften og samarbeidet på tvers av de ulike avdelingene ved å gå gjennom kommunikasjonsverktøyene og samarbeidsplattformene dere bruker i dag. Effektiv kommunikasjon kan bidra til bedre koordinering og færre misforståelser internt i bedriften.

Visse du at ved bruk av tjenesten "Overblikk" kan du ha full kontroll over alle utleggene på bedriftens kort.

Les mer om kredittkort og Overbikk

Dette gjør at din bedrift, når sommermånedene er over, kan komme styrket ut - og gjerne med et knippe smarte ideer, løsninger og tanker som forhåpentligvis kan løfte bedriften fremover. Og som alltid - om du trenger en bankpartner å sparre med, er vi der for deg.