Vi har ansatt ny administrerende banksjef!

Les mer om den nye banksjefen under.

Ny banksjef

Sparebank 68° Nord er svært tilfreds over å kunngjøre at Hugo Thode Hansen er ansatt som ny administrerende banksjef.

Banksjef finans og virksomhetsstyring, Tore Karlsen, har være konstituert i stillingen som administrerende banksjef siden forrige banksjefs arbeidsforhold ble avsluttet 21. april 2022. Karlsen vil fortsette i konstitusjon fram til Hansen tiltrer. Styret er takknemlig for at Karlsen takket ja til å lede banken i en krevende periode. Han vil tre inn i annen stilling i banken etter utløp av konstitusjonen.

Sparebank 68° Nord oppnådde et resultat før skatt per tredje kvartal 2022 på NOK 108,8 millioner og har en forretningskapital på om lag NOK 12,2 milliarder. Banken har 58 ansatte og er medlem av Lokalbankalliansen. Fra 2021 er bankens egenkapitalbevis notert på Euronext Growth.

 

Bakgrunn

Hugo Thode Hansen har en MBA fra Handelshøyskolen i Bodø, og har videreutdannelse i ledelse. Han har også utdanning som kommunalkandidat fra Høgskolen i Oslo.
Hugo vil tiltre stillingen med virkning fra 1. mai 2023.

Hugo bringer med seg en omfattende og betydelig erfaring som toppleder fra komplekse organisasjoner, blant annet som kommunaldirektør i Harstad kommune og direktør for Høgskolen i Harstad. Hans erfaring og kompetanse vil være avgjørende for å lede banken videre i en tid med økende usikkerhet og endringer i kundebehov.

"Styret er svært tilfreds med at Hugo Thode Hansen har tatt på seg oppgaven med å lede Sparebank 68° Nord, blant annet gjennom arbeid med å oppnå formålene ved de tidligere gjennomførte fusjoner og arbeide videre med å gjøre lokal tilhørighet og felles kultur til en konkurransefordel", sier styreleder Rudi Mikal Christensen i en kommentar til ansettelsen.

"Jeg ser frem til å ta fatt på utfordringen som administrerende banksjef i Sparebank 68° Nord og går til oppgaven med en kombinasjon av ydmykhet og sterk motivasjon", kommenterer Hugo Thode Hansen. "Bank er en ny og spennende bransje for meg, og jeg gleder meg til å bidra til å implementere bankens strategi og til at banken forblir en sterk motor i utviklingen på den 68. breddegrad", utdyper Hansen.

 

Kontakt oss

Kontakt oss her, eller finn en rådgiver ved ditt kontor: