Retningslinjer

Her finner du Sparebank 68° Nord sine retningslinjer og policydokumenter innen miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG).

Frank Kulseng

Har du spørsmål knyttet til bankens retningslinjer og/eller policyer?

Ta kontakt med bankens bærekraftsansvarlig Frank Kulseng