Bedriftsforsikring

Forsikre dine ansatte

Det finnes mange ulike forsikringer som skal sikre dine ansatte. Gjennom vår samarbeidspartner Frende Forsikring kan vi tilby alle produktene du trenger for å holde dine ansatte trygge.

Kontakt våre forsikringsrådgivere for Bedrift og Landbruk her!

Helseforsikring

Gi dine ansatte rask hjelp hos spesialist med helseforsikring. Du kan velge mellom fire behandlingsnivå.

Barneforsikring

Gruppelivsforsikring

Gi de etterlatte en engangsutbetaling hvis din ansatte dør. Du kan også knytte dekninger om uførhet til forsikringen.

Reiseforsikring for bedrifter

Sørg for at dine ansatte er forsikret for skader og ulykker som kan oppstå på reiser i arbeidshverdagen.

Yrkesskade- og fritidsforsikring

Sikre dine ansatte ved skader eller sykdom. Hvis det skjer noe med dine ansatte på jobb eller fritiden kan du sikre dem økonomisk på flere ulike måter.

Kontakt oss

Kontakt oss her, eller finn en rådgiver ved ditt kontor: