Miljøfyrtårn

Vi i Sparebank 68° Nord ble i november 2021 Miljøfyrtårn-sertifisert. En del av ansvaret vår som en miljøfyrtårnsertifisert bedrift er at vi tar et bevisst miljøansvar og gjør interne tiltak.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Miljøfyrtårn var den første nasjonale miljøsertifiseringsordningen som ble anerkjent av EU. Sertifiserte virksomheter kan dermed legge fram Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer. Les mer på www.miljofyrtarn.no.

 

Miljøfyrtårn logo

Nå er vi Miljøfyrtårnsertifisert

Sparebank 68° nord ble godkjent som Miljøfyrtårn høsten 2021. For å oppnå dette har banken oppfylt en rekke miljøkrav innenfor temaene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energi, estetikk, innkjøp, transport og naturmangfold/arealbruk. Hensikten med ordningen er å oppnå et bedre arbeidsmiljø, redusere driftskostnader, oppnå miljøforbedringer og dokumentere miljøvennlig drift. Som miljøfyrtårn bidrar banken til oppfyllelse av flere av FNs bærekraftmål.

 

Kontakt oss

Kontakt oss her, eller finn en rådgiver ved ditt kontor: