Valg til generalforsamling

Kundevalgdagsmøte i Sparebank 68° Nord, onsdag 28.02.2024

Valgdag

Valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til generalforsamling for Sparebank 68° Nord samt til Sparebankstiftelsen 68°Nord Harstad, Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten og Sparebankstiftelsen 68° Nord Lofoten sin generalforsamling avholdes:

Onsdag 28. februar 2024 i Sparebank 68° Nord sine lokaler på Leknes, Svolvær, Sortland og Harstad mellom kl. 10:00 - 15:00.
(Ofoten-regionen har ikke valg i 2024).


Valg på valgdagen foregår ved at det avgis enten stemme fysisk i bankens lokaler eller ved digital løsning.

Hvem kan stemme?

Kunder i Sparebank 68° Nord som har, og de siste 6 måneder har hatt, innskudd i banken på over kr 2.500,-. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.
Stemmer kan avgis slik:

  1. Fysisk oppmøte på bankkontor valgdagen – utlagt stemmeseddel fylles ut og innleveres i stemmekonvolutt.
  2. Digital stemme innsendt valgdagen – meldingsfunksjon i mobilbank eller nettbank benyttes. Stemmeseddel scannes inn i meldingen.

Dokumenter

Sparebank 68° Nord

Sparebankstiftelsen 68° Nord Lofoten

Sparebankstiftelsen 68 ° Nord Harstad

Påmelding til elektronisk valg

Er du egenkapitalbeviseier? Da kan du melde deg på elektronisk valg mellom 21. - 28. februar 2024.

Påmeldingstiden er fra 21.02.202 t.o.m. 28.02.24 og gjøres på QR-kode eller ved å benytte denne lenken.

Selve valgdagen, som også er elektronisk er 28.02.24 og du vil få tilgang til valget og kandidatene på selve valgdagen.

Trykk her for påmelding
QR-kode for påmelding:
 

 

Kontakt oss

Kontakt oss her, eller finn en rådgiver ved ditt kontor: