Grønne næringslån

Ønsker bedriften din å gjøre investeringer for å bli mer miljøvennlig?

Grønt eiendomslån

Sparebank 68° Nord ønsker å tilby grønt eiendomslån for å støtte kundenes miljøbevisste valg. Dette lånent er laget for å støtte virksomheter som ønsker å gjennomføre miljøvennlige tiltak eller redusere sin miljøpåvirkning.

For å nå togradersmålet fra Paris-avtalen må alle samarbeide, også bedrifter i vårt nærområde. Det blir kontinuerlig strengere miljøkrav fra myndighetene, noe som stadig gjør det viktigere å ta grep tidlig for å holde tritt. Det er ikke bare myndighetene som stiller krav; man ser også at forbrukermakten spiller en stor rolle i å bestemme hvilke valg bedriftene tar.

Et grønt eiendomslån gir din bedrift bedre betingelser enn tilsvarende lån som ikke er grønne.

 

Kontakt våre rådgivere om grønt eiendomslån

Kontakt oss

Kontakt oss her, eller finn en rådgiver ved ditt kontor: