Cyberforsikring

Halvparten av norske bedrifter har opplevd hacking, virusangrep eller sensitive opplysninger på avveie. Har bedriften din kunnskap til å håndtere dette?

Ta kontakt med vår forsikringsrådgiver for bedrift

Dette dekker cyberforsikringen

Frendes cyberforsikring er enkel og bred. Den dekker datainnbrudd og IT-ekspertene til Frende hjelper deg å begrense skadene etter angrep. 

Hjelp ved økonomisk tap

Økonomiske tap ved nedetid, pengeutpressing og erstatningskrav fra tredjepart kan bli dekket.

Umiddelbar hjelp fra IT-eksperter

Rask handling begrenser skade, nedetid og kostnader. Vi hjelper deg med hele ryddeprosessen. 

Slik forebygger du cyber angrep

Dette gjør du hvis du blir angrepet

 

 


Utsatt for dataangrep?

Kontakt oss på 55 15 36 00.
Vi er klare for å hjelpe deg - når som helst, hele året.
Du kan også melde om en hendelse på nett.

Meld hendelse

Kontakt oss

Kontakt oss her, eller finn en rådgiver ved ditt kontor: