Forsiden i nettbanken

Fra forsiden kan du:

  • Få tilgang til hovedmenyen i øvre venstre hjørne
  • Bytt mellom dine ulike privat- og bedriftsavtaler i avtalevelgeren, som du finner øverst på midten av siden
  • Gå direkte til "Betalinger" via det runde ikonet med pilene i nedre høyre hjørne
  • Få tilgang til "Oppgavelisten", hvor du signerer avtaler og godkjenner betalinger via ikonet oppe i høyre hjørne
  • På forsiden kan det legges opp snarveier via blyantikonet.Klikk på blyanten for å legge til ny snarvei