Filimport – importer fil til betaling

  • Gå til hovedmenyen øverst til venstre på skjermen
  • Velg "Importer fil til betaling" under "Betalinger"
  • Filen kan overføres både via "last opp"-funksjonen eller "dra og slipp"
  • Det er mulig å velge filformat og hvilket selskap betalingen gjelder på skjermen
  • Godkjenn så filen under "Oppgaveliste" og "Betalingsfiler" øverst til høyre etter import
  • En oversikt over importerte filer er tilgjengelig som et selvstendig punkt, "Betalingsarkiv" under "Betalinger" i hovedmenyen