Mann med flytteesker

Boliglån med flytende eller fast rente?

Hvilket lån passer best for deg?  Har du fleksibilitet i privatøkonomien eller trenger du ekstra forutsigbarhet og trygget? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

Boliglån med flytende rente

Denne typen lån er mest vanlig og passer bra for deg som ønsker større fleksibilitet.

Hvordan fungerer boliglån med flytende rente?

Velger du flytende rente på lånet, kan renten og terminbeløpet øke eller synke i perioder. Boliglån med flytende rente er et fleksibelt lån, og ved behov kan du slippe å betale avdrag i en periode, endre forfallsdato og nedbetalingstid.

Boliglån med flytende rente kan kombineres med fastrentelån. Fastrentedelen av lånet vil ikke påvirkes av rentesvingningene i markedet, noe som gir deg ekstra trygghet i hverdagen. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å flytte hele eller deler av boliglånet ditt til et fastrentelån og binde renten i 3 eller 5 år.

 

Boliglån med fastrente

Ønsker du forutsigbarhet i et varierende rentemarked, kan det være et godt alternativ å binde renten på boliglånet. Med fastrentelån får du trygghet og forutsigbarhet, også over tid. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å binde renten på boliglånet ditt.

Rente og nedbetalingstid på fastrentelån

Fastrentepriser kan endres ofte, og det er derfor vår gjeldende fastrente på utbetalingsdatoen som er gjeldende. Du kan velge å binde renten i enten 3 eller 5 år.
Velger du å binde deg til fastrentelån i en gitt periode, blir ikke renten påvirket selv om renten i markedet endres. Du vil til enhver tid vite hvor mye du skal betale på boliglånet, noe som gir deg både forutsigbarhet og trygghet i hverdagen.

Du kan selv bestemme om du vil binde renten på hele eller deler av boliglånet. På den delen av lånet som er bundet med fast rente, betaler du samme rente i det avtalte tidsrommet.

Over- eller underkurs

Velger du å innfri hele eller deler av fastrentelånet i bindingstiden, vil det bli beregnet over- eller underkurs. Hva betyr dette for deg?
Jo, hvis renten på et nytt lån er lavere enn renten på ditt fastrentelån, må du betale overkurs som en kompensasjon for bankens tapte renteinntekter.
Er dagens rente høyere enn renten på fastrentelånet som du innfrir, oppstår det underkurs.

Kontakt oss

Kontakt oss her, eller finn en rådgiver ved ditt kontor: