Annuitetslån eller serielån?

Hva er det, og hva er fordelene og ulempene?

Annuitetslån

Skal du ta opp lån eller boliglån, men er usikker på hva et annuitetslån innebærer? Her får du en liten oversikt.

De aller fleste som tar opp boliglån velger det som kalles annuitetslån. Én av grunnene er forutsigbarheten det gir gjennom hele nedbetalingstiden.

Hva er annuitetslån?

Et annuitetslån er et lån der du betaler samme terminbeløp gjennom hele nedbetalingstiden – gitt at renten ikke endres. Altså betaler du samme beløp hver måned og er sikret en forutsigbar hverdag. Den første tiden betaler du nesten bare rente, og når rentedelen etter hvert reduseres så øker avdragsdelen tilsvarende.

Hvorfor velge annuitetslån?

Har du en økonomi som krever forutsigbarhet, er annuitetslån et godt lånealternativ. Da vet du alltid hvor mye du må betale hver måned, og du kan forholde deg til samme nedbetalingsbeløp over lengre perioder. De eneste gangene det vil kunne endre seg er ved renteendringer.

Er du for eksempel i starten av karrieren din, har du kanskje ikke rukket å opparbeide deg en sikker inntekt ennå. Samtidig ligger en høyere inntekt kanskje litt lenger frem i tid. Da er annuitetslån mest sannsynlig et godt valg for deg.

Vet du at inntekten din om noen år av en eller annen grunn blir lavere eller variabel, kan det hende at et serielån er det beste for deg på nåværende tidspunkt. For eksempel om du snart skal pensjonere deg. Dette fordi det er bedre for deg å betale mer nå, og mindre i slutten av nedbetalingsperioden. Når det er sagt må du vurdere hva som veier tyngst for deg i denne perioden; mindre avdrag på slutten eller forutsigbarhet.

Forutsigbarhet med annuitetslån

Annuitetslån er som oftest enklere å forholde seg til på grunn av forutsigbarheten det gir. Derfor er dette også den låneformen som er standard for de som søker boliglån.

Er betingelsene like som ved et serielån, kan det med lik løpetid bli dyrere. Når du skal vurdere hva som lønner seg av de ulike lånealternativene er det lurt å sammenlikne hva du vil ende opp med å betale totalt. Det kan også være et godt alternativ å velge et annuitetslån med kortere løpetid om du har råd til å betale de månedlige beløpene som et serielån starter med.

Skulle din økonomiske situasjon endre seg kan du når som helst bytte fra annuitetslån til serielån.

Serielån

Har du god økonomi, kan serielån være et godt og riktig alternativ for deg. Du betaler mest i starten av nedbetalingstiden, men mindre for hver måned du betaler ned lånet. Her får du en oversikt over hva det innebærer.

Fordi mange liker forutsigbarheten man får ved et annuitetslån, velger de færreste serielån når de skal ta opp lån. Men selv om annuitetslån er den vanligste låneformen, er det ikke sikkert det er det riktige valget for deg. Har du god økonomi de nærmeste årene, og råd til å starte med høye avdrag, bør du vurdere å velge serielån.

Hva er serielån?

Et serielån er et lån med variable terminbeløp. Terminbeløpet er det du som låntager betaler banken hver måned/betalingstermin og består av renter, avdrag og termingebyr. Har du serielån vil avdragsdelen være lik gjennom hele nedbetalingstiden. Rentedelen vil derimot være variabel; høy i starten og blir lavere etter hvert som du betaler ned på lånet.

Hvorfor velge serielån?

Serielån passer ikke for alle. Er du i slutten av karrieren og vet at du om noen år vil få mindre inntekt, kan serielån være et bedre valg enn annuitetslån. Etter hvert som du betaler ned på lånet vil du da få romsligere økonomi. Det som er viktig er at du har en økonomi som tillater større innbetalinger i starten, og gjerne låner mindre enn det din låneevne tillater.

Velger du serielån med flytende rente bør du også være sikker på at din økonomi tåler en eventuell renteøkning. Endringer i renten vil nemlig påvirke månedskostnadene i serielånet ditt. Med fast rente unngår du denne risikoen, men om forutsigbare lånekostnader er viktig for deg kan fastrentelån være et bedre alternativ. Tåler du at renten svinger, vil det, historisk sett lønne seg å velge flytende rente.

Når bør jeg velge annuitetslån?

Har du råd til å opprettholde innbetalingene i starten av et serielån gjennom hele løpetiden på lånet, kan det være bedre å velge et annuitetslån med kortere løpetid. Er du på et stadium av livet hvor hverdagen ikke er så romslig? For eksempel på grunn av familieforøkning, oppussing eller du er i starten av karrieren, men har gode fremtidige inntektsutsikter, da bør du heller velge annuitetslån.

Kontakt oss

Kontakt oss her, eller finn en rådgiver ved ditt kontor: