Depositumskonto frigivelse

Dette skjemaet kan huseier benytte for enkel frigivelse av depositum, når beløp på depositumskonto i sin helhet skal frihis til leietaker.
Evenuelt kan du sende sikker melding til banken gjennom nett- eller mobilbank.

Dersom kun deler av beløpet skal frigis - ta kontakt med kundeservice, så hjelper de dere gjerne.

Dersom du har andre spørsmål til frigivelse av depositumskonto - ta kontakt her

Leietaker

Huseier

Kontakt oss

Kontakt oss her, eller finn en rådgiver ved ditt kontor: