Styret i Sparebank 68° Nord

Styrets sammensetning:

  • Styret skal bestå av minimum 7 og maksimum 10 medlemmer og 4 varamedlemmer.
    • Minst 1 av styrets medlemmer og 1 varamedlem skal ha sitt bosted eller virke i Lofoten-regionen
    • Minst 1 av styrets medlemmer og 1 varamedlem skal ha sitt bosted eller virke i Harstad-regionen
    • Minst 1 av styrets medlemmer og 1 varamedlem skal ha sitt bosted eller virke i Ofoten-regionen.
  • 2 medlemmer og 1 varamedlem velges av og blant de ansatte

 

Styrets medlemmer:

Navn

Styreposisjon

Innvalgt første gang

Utløp av valgperiode

Rudi Mikal Christensen

Styrets leder

2020

2021

Jostein Lunde

Nestleder

2020

2021

Astrid Mathiassen

Styremedlem

2020

2021

Geir Øverland

Styremedlem

2020

2021

Anne Sissel Sand

Styremedlem

2020

2022

Bjørn Harald Karlsen

Styremedlem

2020

2022

Trine Elisabet Fjellstad Eriksen

Styremedlem

2020

2022

Jardar Jensen

Styremedlem

2020

2022

Peder Ludvik Fløistad Spjeldet

Styremedlem

2020

2022

Anny-Beth Rochmann Tande

Styremedlem

2020

2021

Julie Steffensen

Varamedlem

2021

2022

Morten Erik Kristiansen

Varamedlem

2020

2021

Birgitte Rørvik Bruun

Varamedlem

2020

2022

Ronny Albert Liland

Varamedlem

2020

2021