Våre 20 største eiere

Oppdatert 31.12.2021

Egenkapitalbeviseier

Land

Antall EK-bevis

Andel i %

1

SPAREBANKSTIFTELSEN HARSTAD SPAREBANK

NORGE

985.110

32,92 %

2

SPAREBANKSTIFTELSEN OFOTEN SPAREBANK

NORGE

427.374

14,28 %

3

SPAREBANKSTIFTELSEN LOFOTEN SPAREBANK

NORGE

348.171

11,63 %

4

EVENES KOMMUNE / EVENÁSSI SUOKHAN

NORGE

70.159

2,34 %

5

KARL JOHAN KARLSEN

NORGE

61.494

2,05 %

6

PRS HOLDING AS

NORGE

58.705

1,96 %

7

SPAREBANKEN NARVIK

NORGE

56.439

1,89 %

8

BALLANGEN UTVIKLING AS

NORGE

53.160

1,78 %

9

MESSMER INVEST AS

NORGE

50.000 1,67 %

10

VPF EIKA EGENKAPITALBEVIS

NORGE

48.810 1,63 %

11

S.A. NILSEN AS

NORGE

34.680

1,16 %

12

BALTZER AS

NORGE

27.324 0,91 %

13

ROMBAK PUKKVERK NARVIK AS

NORGE

26.744 0,89 %

14

KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIGE

NORGE

25.552 0,85 %

15

SPAREBANK 68 GRADER NORD

NORGE

18.674 0,62 %

16

KURTH OLSEN & SØNNER AS

NORGE

18.144 0,61 %

17

OLAF PAUL OLSEN

NORGE

17.695 0,59 %

18

VALOGIANT AS

NORGE

17.580 0,59 %

19

TROL AS

NORGE

16.854 0,56 %

20

GRUX AS

NORGE

16.854

0,56 %

SUM 20 STØRSTE EGENKAPITALBEVISEIERE

2.379.523

79,51 %
  ØVRIGE EGENKAPITALBEVISEIERE   613 198 20,49 %
TOTAL ANTALL EGENKAPITALBEVIS 2.992.721

100 %