Administrasjon

Leif Jørgen Jakobsen

Administrasjonsleder

Leif Jørgen Jakobsen

40413682
Øyvind

Risk manager

Øyvind Mathias Hansen

93226226
Tore Karlsen

Banksjef finans og virksomhetsstyring

Tore Karlsen

90912370
Bjørn Strand

Kredittsjef og compliance manager

Bjørn Strand

95702322
Knut

Regnskapsleder rapportering og likviditet

Knut Halseth

90725990
Msrit Hamnes

Regnskapsleder lønn og personal

Marit Hamnes

97585910
Yngve Oshaug

Lokalbanksjef Vesterålen

Yngve Oshaug

99756737
Martin Nikolaisen

Rådgiver Administrasjon og GDPR

Martin Nikolaisen

90111945
Ronny Liland

Fagleder IT

Ronny Liland

90528882
Anny-Beth Rochmann Tande

Digital Forretningsstøtte - Inkassoansvarlig

Anny-Beth Rochmann Tande

92208471