Administrasjon

Werner Martinsen

Konstituert Banksjef finans og virksomhetsstyring

Werner Martinsen

97561566
Leif Jørgen Jakobsen

Konstituert Lokalbanksjef Ofoten - Administrasjonsleder

Leif Jørgen Jakobsen

40413682

Risk manager

Øyvind Mathias Hansen

93226226
Bjørn Strand

Kredittsjef og compliance manager

Bjørn Strand

95702322

Regnskapsleder rapportering og likviditet

Knut Halseth

90725990
Msrit Hamnes

Regnskapsleder lønn og personal

Marit Hamnes

97585910
Yngve Oshaug

Lokalbanksjef Vesterålen

Yngve Oshaug

99756737
Martin Nikolaisen

Rådgiver Administrasjon og GDPR

Martin Nikolaisen

90111945
Ronny Liland

Fagleder IT

Ronny Liland

90528882
Anny-Beth Rochmann Tande

Digital Forretningsstøtte - Inkassoansvarlig

Anny-Beth Rochmann Tande

92208471