Valg til generalforsamling

Kundevalgdagsmøte i Sparebank 68° Nord, torsdag 23.02.2023

Valgdag

Valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til generalforsamling for Sparebank 68° Nord samt til Sparebankstiftelsen 68°Nord Harstad, Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten og Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank sin generalforsamling avholdes:

Torsdag 23. februar 2023 i Sparebank 68° Nord sine lokaler i/på:
Harstad, Narvik, Ballangen, Bogen, Leknes, Sortland og Svolvær mellom kl 10.00 – 15.00.

Valg på valgdagen foregår ved at det avgis enten stemme fysisk i bankens lokaler eller ved digital løsning.

Hvem kan stemme?

Kunder i Sparebank 68° Nord som har, og de siste 6 måneder har hatt, innskudd i banken på over kr 2500. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.
Stemmer kan avgis slik:

  1. Fysisk oppmøte på bankkontor valgdagen – utlagt stemmeseddel fylles ut og innleveres i stemmekonvolutt.
  2. Digital stemme innsendt valgdagen – meldingsfunksjon i mobilbank eller nettbank benyttes. Stemmeseddel scannes inn i meldingen.

Dokumenter

Sparebank 68° Nord

Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank

Sparebankstiftelsen 68 ° Nord Harstad (tidligere Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank)

Sparebankstiftelsen 68 ° Nord Ofoten (tidligere Sparebankstiftelsen Ofoten Sparebank)

Påmelding til elektronisk valg

Er du egenkapitalbeviseier? Da kan du melde deg på elektronisk valg mellom 15. - 22. februar 2023.

Påmeldingstiden er fra 15.02.2023 t.o.m. 22.02.23 og gjøres på QR-kode eller ved å benytte denne lenken.

Selve valgdagen, som også er elektronisk er 23.02.23 og du vil få tilgang til valget og kandidatene på selve valgdagen.

Trykk her for påmelding
QR-kode for påmelding:

 

Kontakt oss

Kontakt oss her, eller finn en rådgiver ved ditt kontor: